Moravský Show and Ride Šampionát (MSRŠ)

Moravský Show and Ride Šampionát je projekt, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2016. Jedná se o seriálovou soutěž, ve které děti a junioři do 16 let soutěží ve speciálních výstavních třídách Mladý vystavovatel, Lead Rein a First Ridden. V roce 2017 bude mít MSRŠ 6 kol a oproti minulému ročníku soutěžící čeká několik novinek:

  • Jsou vypisovány dvě kategorie - Shetland pony a velšská plemena a WPBr.
  • Účastnící se pony a koně musí být zapsaní v příslušné plemenné knize. Pony bez PP se MSRŠ účastnit nemohou.
  • V rámci MSRŠ však mohou pořadatelé vypisovat i třídy pro pony bez PP, které budou probíhat za stejných podmínek jako MSRŠ, ale nebudou v rámci seriálu bodované.
  • Mění se i hodnocení. Nově bude hodnocena každá SVT zvlášť. Na základě součtu bodů bude po posledním kole vyhodnocen  šampion a vicešampion MSRŠ v Lead Reinu, ve First Ridden a v Mladém vystavovateli.
  • Body, které získá jezdec (vystavovatel) se evidují společně pro kategorii SHP a Welsh. Pokud jezdec (vystavovatel) soutěží v jednom kole MSRŠ v kategorii SHP i Welsh, započítává se pouze jeden - lepší - výsledek.
  • Z celkového počtu 6 kol se bude do tabulky započítávat pět nejlepších dosažených výsledků.

Stejně jako v roce 2016 bude na základě součtu bodů vyhlášen pony šampion a vicešampion v kategorii SHP a v kategorii Welsh. Šerpu pro šampiony věnují příslušné chovatelské svazy - SCHSHP a ČSCHVK. Děkujeme za podporu.

Kontaktní osoba: pan Rudolf Žimulák - chkostravsko@seznam.cz

Propozice - Přihláška


Moravský Show and Ride Šampionát finančně podpořil Svaz chovatelů shetlandských pony

Děkujeme za podporu!

TOPlist